Staň se jedním z mladých dobrovolníků a pomoz tam, kde je to právě potřeba

Po celém světě existují miliony lidí, kteří potřebují pomoc dobrovolníků. A právě kvůli nim každý rok vznikají tisíce projektů Global Volunteer, do kterých se můžeš zapojit a které řeší celou škálu společenských problémů.

Tyto projekty mohou být zaměřeny například na vzdělávání, kde můžeš stejně jako Elsa ve videu, ovlivnit životy desítek dětí.

Vyber si, jak můžeš přispět i ty!

Vydej se na dobrovolnickou stáž a přispěj k naplnění cílů udržitelného rozvoje

V roce 2015 oznámila Organizace Spojených Národů (OSN) svůj plán udržitelného rozvoje pro rok 2030 - tzv. Cíle udržitelného rozvoje. OSN věří, že pokud se lidstvu do roku 2030 podaří naplnit tyto cíle, bude to znamenat lepší budoucnost pro lidi na celém světě. Od roku 2016 se proto každý z projektů na stážích Global Volunteer zaměřuje vždy na minimálně jeden z těchto cílů a pomáhá k jeho řešení.

Chci se zaregistrovat

Často kladené dotazy

Musím být studentem vysoké školy?
Pro tvoji účast na dobrovolnické stáži Global Volunteer nemusíš být studentem vysoké školy. Jedinou podmínkou, která je v tomto směru opravdu nutná, je, aby ti v době odjezdu na stáž bylo alespoň 18 let.
Jakou úroveň angličtiny budu potřebovat?
Stáže probíhají v zahraničí a proto se určitě neobejdeš bez angličtiny alespoň na úrovni B1. V některých zemích po tobě mohou chtít i nějaký další cizí jazyk, ale angličtina je opravdu základ, bez kterého to nepůjde.
Jak dlouho trvá dobrovolnická stáž?
Dobrovolnické stáže trvají vždy alespoň 6 týdnů, aby měla tvoje práce na projektu nějaký smysl. Nejdelší dobrovolnické stáže, které se objevují, bývají dlouhé okolo 12 týdnů.
Jaké dostanu finanční ohodnocení?
Za dobrovolnictví ti už z principu nevzniká nárok na finanční odměnu. Na projektech máš však zpravidla zajištěné ubytování a velmi často i jedno teplé jídlo denně. Detaily tady závisí na konkrétním vybraném projektu.
Jak dlouho trvá než se pro mě najde stáž?
Tím, že se zaregistruješ, získáš přístup k tisícovkám nabídek z celého světa a je jen na tobě jak rychle si najdeš tu, která tě nejvíc zaujme. V případě některých zemí musíš počítat i se zdržením kvůli vízům a dalším náležitostem.
Platí se za stáž nějaký poplatek?
Za dobrovolnickou stáž se platí zprostředkovací poplatek, který momentálně činí 4990 Kč. Tento poplatek platíš až ve chvíli, kdy máš stáž v zahraničí nalezenou a máš ze zahraničí potvrzeno, že s tvojí účastí na stáži počítají.
Chci se zaregistrovat

Příběhy našich stážistů

X

Podmínky stáží Global Volunteer

 1. Většina programů má délku trvání 6 – 12 týdnů.
 2. Pracovní rozvrh – alespoň 25 hodin týdně.
 3. Registrace do databáze stáží je zdarma a účastník si může hledat v databázi podle svých preferencí. Po potvrzení stáže a přijetí na stáž (na dobrovoľnícky projekt) následuje platba 4990 CZK.
 4. Kulturní příprava pro život v zahraničí.
 5. Užitečné vzdělání pro vedení lidí, komunikaci a prezentování.
 6. Seminář se zaměřením na osobní rozvoj.
 7. Po registraci do otevřené databáze je možnost podávat přihlášky 6 měsíců. Vyhledávání vždy závisí na vašich preferencích a aktivitě. Trvá ve většině případů 3 – 6 týdnů.
 8. Účastník si hradí víza, cestovní náklady do/ze země stáže a případné náklady spojené s cestováním v dané zemi.
 9. Ubytování a strava je většině případů kryta ze strany AIESEC dle možností jednotlivých projektů.

Základní požadavky pro účastníky Global Volunteer

 1. Věk od 18 do 30 let.
 2. Absolvování přípravného a rozvojového semináře organizovaného AIESEC.
 3. Anglický jazyk – alespoň B1 (záleží na projektu).
 4. Platný pas.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem spolek AIESEC Česká republika, se sídlem Bělehradská 10/79, 120 00 Praha 2, IČ: 613 79 166 (příp. jeho zaměstnanci a členy) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení poskytovateli údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy poskytovatel údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 10 (deseti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní i vnější potřebu správce.
Zpracováním se rozumí též použití fotografií a jejich sdílení na sociálních sítích, pořízených na veletrhu Gaudeamus 2017 v Praze.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

Přihláška

Odesláním přihlášky získáš přístup k celosvětové databázi dobrovolnických i profesních stáží. Přihláška je zdarma a k ničemu tě nezavazuje.