Global Talent - AIESEC Česká republika

Vydej se na stáž do zahraničí a získej praktické zkušenosti v oboru.

Zajímavý životopis ti může otevřít mnohé dveře. Přidej si do toho svého zahraniční stáž v oboru a buď o krok blíže ke své budoucí kariéře.

Díky programu Global Talent získáš nejenom mnoho praktických zkušeností, ale také poznáš zahraniční pracovní prostředí, naučíš se pracovat s různými typy lidí a získáš relevantní kontakty. Stáže nabízí odpovídající mzdu pro danou zemi a flexibilní pracovní rozvrh.

Zajímavý životopis ti může otevřít mnohé dveře. Přidej si do toho svého zahraniční stáž v oboru a buď o krok blíže ke své budoucí kariéře.

Díky programu Global Talent získáš nejenom mnoho praktických zkušeností, ale také poznáš zahraniční pracovní prostředí, naučíš se pracovat s různými typy lidí a získáš relevantní kontakty. Stáže nabízí odpovídající mzdu pro danou zemi a flexibilní pracovní rozvrh.

Najdi mnohem víc, než jen práci!

Chceš v budoucnu pracovat v mezinárodní firmě? Stáž v zahraničí je výborný začátek.

Tyto stáže pomáhají řešit jak osobní cíle stážistů, tak i potřeby společností. Právě proto je celý proces, kterým stážista prochází, koncipován za účelem osobního rozvoje a firemního růstu. Stáž je také plná výzev, vyžaduje jistou dávku kreativity, zodpovědnosti a schopnosti rychle se učit. Taková zkušenost je pro každého neocenitelná.

Chci se zaregistrovat

Podmínky stáží Global Talent

Podmínky stáží
Global Talent

Věk

Během celé stáže ti musí být od 18 do 30 let

Úroveň vzdělání

Ke většině stáží je potřeba bakalářský titul

Cizí jazyk

Bez angličtiny alespoň na úrovni B2 se neobejdeš

Délka stáže

Stáž trvá obvykle 3 až 18 měsíců

Platové ohodnocení

Odpovídající mzda pro danou zemi, flexibilní pracovní rozvrh


Často kladené dotazy

Musím být studentem vysoké školy?
Pro tvoji účast na profesní stáži Global Talent nemusíš být studentem vysoké školy. Stáže jsou možné a vhodné i pro absolventy. Podmínkou je ale věk od 18 do 30 let a ke většině stáží je potřeba bakalářský titul.
Jakou úroveň angličtiny budu potřebovat?
Bez angličtiny alespoň na úrovni B2, ideálně C1, se neobejdeš. Na stáži budeš se spolupracovníky, zákazníky nebo studenty komunikovat v angličtině. V některých zemích po tobě mohou chtít i nějaký další cizí jazyk.
Jak dlouho trvá profesní stáž?
Profesní stáže mají většinou dobu trvání 6 až 18 měsíců, aby ses stihl zaučit a zvyknout si na nové podmínky. Někdy jsou stáže Global Talent i kratší - hlavně v oboru výuky najdeš i stáže trvající jenom kolem 3 měsíců.
Jaké dostanu finanční ohodnocení?
Za svoji stáž dostáváš plat, který odpovídá životnímu standartu dané země. Třeba v Indonésii bude mzdové ohodnocení odlišné než v Nizozemí. Plat ti vystačí nejen na ubytování a jídlo, ale i na cestování ve tvém volném čase.
Jak dlouho trvá, než si najdu stáž?
Registrací získáš přístup k tisícům stáží z celého světa a je na tobě jak rychle si najdeš tu, která tě zaujme. V případě některých zemí musíš počítat i se zdržením kvůli vízům. My ti ale s hledaním stáže a vyřizovaním potřebných dokumentů pomůžeme.
Platí se za stáž nějaký poplatek?
Za profesní stáž se platí zprostředkovací poplatek, který momentálně činí 8990 Kč. Tento poplatek platíš až ve chvíli, kdy máš stáž v zahraničí nalezenou a máš ze zahraničí potvrzeno, že s tvojí účastí na stáži počítají.
Chci se zaregistrovat

Příběhy našich stážistů

X

Podmínky stáží Global Talent

 1. Většina programů má délku trvání 6 – 12 týdnů.
 2. Pracovní rozvrh – alespoň 25 hodin týdně.
 3. Registrace do databáze stáží je zdarma a účastník si může hledat v databázi podle svých preferencí. Po potvrzení stáže a přijetí na stáž (na dobrovoľnícky projekt) následuje platba 8990 CZK.
 4. Kulturní příprava pro život v zahraničí.
 5. Užitečné vzdělání pro vedení lidí, komunikaci a prezentování.
 6. Seminář se zaměřením na osobní rozvoj.
 7. Po registraci do otevřené databáze je možnost podávat přihlášky 6 měsíců. Vyhledávání vždy závisí na vašich preferencích a aktivitě. Trvá ve většině případů 3 – 6 týdnů.
 8. Účastník si hradí víza, cestovní náklady do/ze země stáže a případné náklady spojené s cestováním v dané zemi.
 9. Ubytování a strava je většině případů kryta ze strany AIESEC dle možností jednotlivých projektů.

Základní požadavky pro účastníky Global Talent

 1. Věk od 18 do 30 let.
 2. Absolvování přípravného a rozvojového semináře organizovaného AIESEC.
 3. Anglický jazyk – alespoň B1 (záleží na projektu).
 4. Platný pas.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem spolek AIESEC Česká republika, se sídlem Bělehradská 10/79, 120 00 Praha 2, IČ: 613 79 166 (příp. jeho zaměstnanci a členy) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení poskytovateli údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy poskytovatel údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 10 (deseti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní i vnější potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.