Podporuji

 

konec

chudoby

konec

hladu

zdraví

a kvalitní život

kvalitní

vzdělání

rovnost mužů

a žen

pitnou vodu,

kanalizaci

dostupné

a čisté energie

důstojnou práci

a ekonomický růst

průmysl, inovace

a infrastrukturu

méně

nerovností

udržitelná města

a obce

odpovědnou výrobu

a spotřebu

klimatická

opatření

život

ve vodě

život

na souši

mír, spravedlnost

a silné instituce

partnerství

ke splnění cílů

jak bude vypadat svět v roce 2030, záleží na nás

buď součástí mezinárodního hnutí YouthSpeak a podpoř 17 Cílů udržitelného rozvoje.