Currently set to Index
Currently set to Follow
Gabriela Povýšilová

Vždy mě inspirovaly skandinávské země, říká Gabriela Povýšilová

Eliška Marinská
26.4.2023

Gabriela Povýšilová působí na pozici ESG Managera ve společnosti CTP, která je evropským lídrem a největším českým developerem udržitelných průmyslových a komerčních nemovitostí a kromě toho se zaměřuje na high-tech průmyslově logistické parky, prémiové kanceláře a moderní rezidenční bydlení.

Gabriela Povýšilová působí na pozici ESG Managera ve společnosti CTP. Foto: Peter Maťašovský

Dokážete prosím více přiblížit pojem implementování ESG principů?

Firmy se poslední dobou zavazují, že si vytvoří svoje ESG strategie za účelem ohleduplnosti k životnímu prostředí. Navazují dialogy s komunitami a kladou důraz na rovnost v jednání uvnitř i navenek. Jedná se o iniciativy, které nejsou na trhu úplnou novinkou, nicméně aktuálně se v souvislosti s předpisy EU Taxonomy ujalo říkat ESG a toto téma se tím sjednotilo. Většina firem se již na nové předpisy připravuje a v rámci svých možností zavádí ESG principy do svých obchodních strategií.

Jak firmy mohou implementovat principy?

Záleží, na kterou oblast je firma nejvíce zaměřená, protože podle toho má k dispozici možnosti implementace konkrétních principů. Firmy si mohou například spočítat svojí uhlíkovou stopu a stanovit si konkrétní cíle, jak budou uhlíkovou stopu redukovat. Zavedením těchto principů se ti nejlepší mohou dostat až k uhlíkové neutralitě.

Co vás vedlo k tomu věnovat se problematice udržitelnosti? 

Mám to v sobě odjakživa. Byla jsem jeden z nejmladších členů ekologického hnutí působící v mém bydlišti. Od základní školy se věnuji ochraně životního prostředí. Hodně mě ovlivnily a s přírodou spojily pobyty u koní. Dříve nebyly možnosti tak velké, jak jsou nyní. Na gymnáziu jsem působila v mnoha ekologických organizacích. Pak jsem studovala vysokou školu zaměřenou na udržitelnost a na environment.

Co vás baví na práci v CTP?

CTP byla výzva. Mám spoustu příležitostí realizovat své nápady, které musí obstát i v prostředí byznysu. Zaujalo mě, jak se CTP staví k životnímu prostředí. Na první pohled se může zdát, že stavba průmyslových nemovitostí není zrovna udržitelná činnost, ale právě v tom vidím příležitost – jak edukovat společnost a pomoct zmírnit dopady na životní prostředí. Vedení CTP je nakloněno financování ESG činností a máme je zakotvené v obchodní strategii již od založení společnosti. Důkazem může být mimo jiné i koupě více než 500 ha lesů poničených kůrovcem, vlastní včelstva a podpora udržitelných iniciativ v regionech. To se mi moc líbí. Každého půl roku se mění technologie, které používáme, aby se stavělo udržitelněji. 

Lze v dnešní době udržitelně stavět? 

Ano, do jisté míry je to možné. Jsme tranzitní země/centrální země, asi se dá předpokládat, že se zabíráním půdy pro průmyslové areály není Česká republika u konce. Ale je potřeba se zaměřit stále více na možnosti nabízející brownfieldy či půdu s horší bonitou (BPEJ).

Jak v dnešní době při stavební práci snížit uhlíkovou stopu na minimum?

Možností je více. Mým oblíbeným ‚‚návodem’’ je stavba v souladu opatřeními vyplývajícími z certifikace BREEAM New Construction, která hlídá stavbu úplně celou od prvních dodavatelů. To znamená, že už vaši dodavatelé se musí chovat zodpovědně. Používáte materiály, které mají odkaz EPD (Environmentální prohlášení o produktu) a podobně.

Co se řeší pro snižování uhlíkové stopy?

Například vzdálenost firmy od centra města, zavedení veřejné dopravy, aby se eliminoval dojezd budoucích zaměstnanců/dodavatelů auty. Pak samozřejmě mluvíme o technologiích jako jsou: vhodná obálka budovy, instalace fotovoltaiky, implementace energeticky úsporných opatření v provozu, recyklace vody a využití spotřebičů se sníženou spotřebou. Při plánování staveb v CTP automaticky počítáme k zastavěné ploše i plochu pro zeleň a vodní prvky, abychom podpořili biodiverzitu. Na druhou stranu, když srovnáte biodiverzitu na poli, které je vyčerpané, zničené chemikáliemi a dalšími vnějšími vlivy, tak v našem CTParku je často biodiverzita i vyšší, než byla na původním poli. Je to odvážné tvrzení, ale vědecky podložené.

Na konferenci mluvila o výdělečném podnikání s minimálním ekologickým dopadem aneb Business 21. století. Foto: Peter Maťašovský

Jak nahlížíte na podnikání, kde chce člověk dosáhnout úspěšného businessu, ale zároveň zachovat udržitelnost, jde taková kombinace dohromady?

Velké firmy jako CTP, Plzeňský prazdroj, nebo SKANSKA jsou hezkými ukazateli, že to jde a úspěšně. Jsou však i menší lokální rodinné firmy, kterým se daří podnikat udržitelně, převážně v oděvním odvětví. Vše se musí nastavit hned na začátku, ideálně již při vzniku zakomponovat prvky udržitelného podnikání do DNA podniku. Všechny náklady implementovat už od založení a počítat s nimi. Samozřejmě záleží, co je produktem firmy, nebo co ji má živit a s tím pracovat. 

Inspirují vás v zahraničí něčím, co se poté snažíte prosadit v Čechách?

Vždy mě inspirovaly skandinávské země, protože jsou hodně vepředu, co se týká udržitelnosti. Celkově si „ESG hodnot“ cení daleko více, než je obvyklé v ostatních zemích Evropy. Zajímá mě, jaké používají materiály a jak ke stavbám přistupují. U nás je stále velký rozdíl, když postavíte halu ocelovou nebo dřevěnou. Stavba dřevěné haly je velmi finančně náročná, a proto se těžko zavádí, kdežto to ve Skandinávii to umí prosadit. Takže hledám, proč to někde už funguje a jinde tolik ještě ne.

Co pro vás znamená čisté životní prostředí?

Nezbytnost.