Přineste celý svět i do vašich školních lavic

Naše multikulturní vzdělávací projekty Vám pomohou oživit výuku a zajistit žákům či studentům přístup k mezinárodnímu prostředí

Přineste celý svět i do vašich školních lavic

Naše multikulturní vzdělávací projekty Vám pomohou oživit výuku a zajistit žákům či studentům přístup k mezinárodnímu prostředí
project-edison

Projekt EDISON

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemí a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.
Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

Přínos projektu

Mateřské, základní a střední školy

Prestiž a zviditelnění se mezi ostatními školami

Atraktivita pro nové studenty

Kontakt se zahraničím

Motivace žáků a studentů k dodatečné aktivitě

Studenti a žáci

Mezikulturní gramotnost

Srovnání různých zemí s ČR

Náhled do historie, ekonomiky, kultury, zvyků a každodenní rutiny dané země

Motivace ke zlepšení se v angličtině

Seznámení se s jinými studenty a získání přátel v zahraničí

Jak projekt probíhá?

Skupina 8 vysokoškolských studentů z různých zemí světa přijede do České republiky a stráví vždy 1 týden na jedné mateřské, základní či střední škole. Praktikanti jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří si připravují prezentace o své zemi, vedou diskuze se studenty na různá témata, hrají hry atd. Tímto se snaží představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Studenti a žáci tak mají možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou a uvažovat, zda mohou v budoucnu přispět ke změně.

Reference

Projekt EDISON má záštitu od MŠMT a podporu od informačního centra OSN v Praze

Zjistěte, jak můžete projekt EDISON přinést i do Vaší školy

Na stránce O nás naleznete na spodní části stránky kontakty na jednotlivé pobočky. Vyberte tu, která je Vaší škole nejblíže a kontaktujte ji na uvedený email. Naši členové z dané pobočky Vás poté kontaktují.