Currently set to Index
Currently set to Follow

Trazos

  • Kvalita vzdělání

Náplň projektu

Dobrovolníci budou odpovědní za zvyšování povědomí o udržitelném rozvoji prostřednictvím vzdělávání k udržitelnému životnímu stylu a podpory kultury míru a nenásilí. Tato pozice vyžaduje schopnost vypracovat vzdělávací plány a schopnost zmocnit ostatní a efektivně přenášet znalosti.

Hlavní aktivity

  • Podpora rozvoje uměleckých a sportovních dovedností
  • Podpora významu osvojování cizího jazyka
  • Rozvíjení aktivit související s SDG 3, 10 a 13
  • Vyvolávání zájmu o výzkum a znalosti
  • Vytváření mentality zaměřené na studium a osobní a profesní rozvoj
  • Global Village: přineste věci, které reprezentují vaši zemi

Poplatek za projekt

5990 CZK

Logistika

– Ubytování zajištěno a hrazeno
– 2 jídla denně zajištěna a hrazena