AIESEC Plzeň

AIESEC Plzeň působí při Západočeské univerzitě v Plzni a je jedinou pobočkou na západě České republiky. V celorepublikovém srovnání patří spíše k menším pobočkám, i tak si ale za dobu své existence, od roku 2004, vybudovala slušnou pozici. Po tu dobu AIESEC Plzeň umožnil svým členům rozvinout jejich vůdčí schopnosti a znalosti v mnoha oborech, počínaje marketingem, konče financemi. Stovky studentů již rovněž využily možnosti vyjet na stáž a změnit tak svůj život.

Plzeňská pobočka také organizuje třikrát ročně oblíbený projekt Edison, prostřednictvím kterého seznamuje západočeské studenty se stážisty z celého světa. Jednou z nejdůležitějších aktivit AIESEC Plzeň je pak organizování konference s názvem Prvákoviny. Tento projekt je určen pro studenty prvních ročníků. Studenti se zde seznámí s fungováním univerzity a seznámí se se svými budoucími spolužáky.

AIESEC Plzeň se kromě toho všeho aktivně podílel i na založení pobočky v Hradci Králové.

Náš blog