AIESEC Ostrava

AIESEC Ostrava, zal. 1978, je 2. nejstarší pobočka v České republice. Dlouhodobou vizí pobočky je pozitivně ovlivňovat uvažování lidí v Moravskoslezském kraji a vytvářet studentům a mladým lidem příležitosti kraj rozvíjet.

Pobočka má sídlo v centru Ostravy na Ekonomické fakultě VŠB-TUO, ale působí i na OSU a technických fakultách VŠB v Porubě. Hlavní činností AIESEC Ostrava je zprostředkování mezinárodních stáží pro české i zahraniční studenty, zároveň ale pořádá i mnoho kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost, konference, workshopy, cestovatelské večery a další. Pro zahraniční stážisty přijíždějící do Ostravy organizujeme každoročně několik projektů na středních i základních školách (EDISON, SummerSPEAK!), nebo jim hledáme uplatnění v místních firmách.

AIESEC Ostrava pracuje pod patronací VŠB-TUO a úzce spolupracuje se statutárním městem Ostrava a společností ArcelorMittal.