AIESEC Olomouc

AIESEC je mezinárodní neziskovou organizací, která vznikla po konci druhé světové války za účelem celosvětového míru, kde odpovědí měli být mladí studenti, kteří chtějí změnit svět. V ČR AIESEC funguje od roku 1966. Od konce roku 2015 AIESEC také úzce spolupracuje s OSN při cílech udržitelného rozvoje, které aplikujeme do různých projektů, ale zejména i do obyčejného života.

Naše pobočka byla založena v roce 2007 a působí při Univerzitě Palackého s počtem asi 50 aktivních členů. Hlavní činností naší pobočky je zprostředkování kulturních a pracovních stáží a to jak příchozích, tak odchozích. Na stáže je možné vyjet ve věku 18-30 let, načež se však nejvíce angažují studenti, kteří chtějí získat praxi v oboru.

Pro příchozí stáže nám slouží zejména projekt EDISON, který hojně funguje na základních a středních školách a sklízí úspěch po celém Olomouckém kraji. Jeho hlavní činností je, aby studenti ze zahraničí naučili žáky, jak se žije ve světě a prolomili  tak xenofobní bariéry.

Mimo stáže také děláme různé projekty pro univerzitu,  mezi něž patří např. Orientation Days pro prváky, pracovní veletrh, či různé akce se studenty ze zahraničí.