Naše hodnoty nám usnadňují každodenní rozhodování.