Další aktivity AIESEC v Českých Budějovicích

Mezi naše další aktivity patří také pořádání cestovatelských večerů s těmi, kteří byli na některé z našich stáží. Návštěvníci těchto večerů se mohou zábavnou formou dozvědět zajímavé informace o různých zemích světa. Mezi tyto země patří například Taiwan, Čína, Kolumbie či Tunisko. Stážisté vypráví nejen o svých zkušenostech se stáží, ale také o zajímavostech a zvycích jednotlivých zemí. Cestovatelský večer je pravidelně se konající akce a těší se velké přízni návštěvníků.

Od roku 2014 si naše pobočka pořádá vlastní lokální konferenci v Nové Včelnici. Poprvé proběhla v říjnu roku 2014. Ta druhá – BudwarCo spring 2015 proběhla v březnu tohoto roku. Noví členové na konferenci získají přehled o celé organizaci- jejím fungování, důvodu vzniku a podobně. Starší členové více prohlubují své znalosti a dovednosti. Konference je pro nás možnost seznámit se, stmelit se a fungovat jako jeden tým.