aiesec favicon

Tuto stránku jsme vytvořili za účelem informovat naše stážisty a partnery ohledně situace COVID-19 a jaké kroky jako AIESEC podnikáme. Zdraví a bezpečí našich stážistů na našich projektech a všech zapojených partnerů je naše priorita. Jsme zavázáni pomoci ke snížení šíření této pandemie.

Tipy, jak se chránit před nakažením

Jak se dostat do a ze země?

Na základě rozhodnutí vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu dochází s účinností od soboty 14. března 2020 0:00 k následujícím omezením cestování vztahující se k rizikovým oblastem. S účinností od 16. března 2020 0:00 budou tato opatření rozšířena i na nerizikové oblasti.
Od půlnoci z neděle na pondělí se rozšiřuje zákaz vstupu na všechny cizince, tedy nejen z rizikových oblastí. Z tohoto opatření jsou vyjmuti cizinci pobývající v České republice s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem.
Dále se rozšiřuje zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vycestování z České republiky.
Telefonická linka pro dotazy související s cestováním za nouzového stavu (8.00 – 16.00):
+420 974 815 394
+420 974 815 395
+420 974 815 396

Co jako AIESEC Česká republika děláme?

aiesec human walking

Co dělá AIESEC globálně?

aiesec human walking

Co dělat když:

Kontaktuj naši lokální pobočkou. Naši členi zodpovědní za odchozí stáže, ti poskytnou informace  ohledně momentálního fungování našich projektů a tvých možností.

V případě dotazů, můžeš také kontaktovat naše národní manažery zahraničních stáží:
Dobrovolnické stáže – Benjamin Nickels – benjamin.nickels@aiesec.cz (anglicky mluvící)
Pracovná stáže a stáže ve start-upech – Danny Bastidas – danny.bastidas@aiesec.cz (anglicky mluvící)

Následuj pokyny národního týmu. Buď v kontaktu se svoji lokální pobočkou a zapojuj se online.  Sleduj naše sociální sítě a email pro nejnovější informace o chodu organizace.

Kontaktujte lokální pobočku, zodpovědnou za váš projekt pro monitorování situace a nastavení dalších kroků. AIESEC Česká republika vám bude asistovat při posunutí termínu nebo k nalezení jiného řešení.

Pokud máte dotazy, neváhejte kontaktovat národního manažera dobrovolnických projektů:
Rodrigo Santana – rodrigo.santana@aiesec.cz (anglicky mluvící)

Kontaktujte člověka zodpovědného za komunikaci s partnery v naší organizaci. Všechny online aktivity budou pokračovat regulérně. Všechny konference a naplánované akce jsme bohužel museli zrušit nebo posunout, pro více informací kontaktujte našeho národního manažera pro vztahy s firmami:
Oldřiška Zíková – oldriska.zikova@aiesec.cz

Napiš nám na info@aiesec.cz s podrobnostmi týkající se tvého dotazu nebo pochybností.

Momentální nařízení vlády

NOUZOVÝ STAV
Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. 

Obecné informace
Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit. Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob
Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

  1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
  3. individuální duchovní péče a služby,
  4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
  6. veterinární péče,
h) pobytu v přírodě nebo parcích,
i) cest zpět do místa svého bydliště,
j) pohřbů;
 
Nová opatření (aktualizováno 23.3.2020):
Mimořádné opatření, kterým vláda po vyhlášení stavu nouze omezila do úterý 24. března až na výjimky volný pohyb a pobyt osob, bude kvůli vývoji pandemie koronaviru v České republice rozhodnutím vlády prodlouženo až do 1. dubna 6.00 hodin ráno. Ke stejnému datu byla prodloužena i všechna další dosud platná mimořádná opatření, kterými je například omezen až na přesně stanovené výjimky maloobchodní prodej a prodej služeb, zakázána přítomnost veřejnosti v restauracích, omezen provoz úřadů či zrušeno placení v modrých parkovacích zónách.
 
Aktualizace (7.4.2020)
Vláda prodlužuje do 30. dubna 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2).