29.10.2015 [avatar] Michaela Šišková
Minulý víkend, v dňoch 16.-18. októbra, prebiehala v Olomouci lokálna konferencia pre starých, nových, aj bývalých členov AIESEC. Stretli sme sa za účelom naučiť sa nové veci, lepšie sa spoznať a povymieňať nejaké tie skúsenosti.