AIESEC Praha

Pobočka AIESEC Praha je nejstarší a největší z desíti poboček AIESEC v České Republice. Organizace byla založena již v roce 1966 na domovské Vysoké škole ekonomické v Praze jako první pobočka AIESEC v Československu. V současnosti je AIESEC Praha nejsilnější pobočkou a zároveň čtvrtou největší v regionu střední a východní Evropy.

Za uplynulý rok pobočka zprostředkovala 266 zahraničních stáží pro vysokoškolské studenty. V roce 2012 založila novou pobočkou AIESEC v Českých Budějovicích. Nyní rozšiřuje další působení AIESEC na Univerzitě Karlově, na Technické univerzitě v Liberci a soukromých univerzitách v Praze.

praha